Algemene voorwaarden

Entingen en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (cocktail, Weil, Parvo, Kennelhoest) entingen te hebben gehad (stempels in paspoort)
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid zsm te melden
 • Uw hond dient sociaal gedrag te vertonen naar mens en dier
 • Uw hond dient het commando “Hier” te kennen
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling ivm kans op maagtorsie bij sommige rassen
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice
 • Verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van uw hond valt niet onder de verantwoordelijkheid van de uitlaatservice

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden
 • De uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen)
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig (indien contractueel overeengekomen of eigenaar is niet telefonisch bereikbaar) met uw hond naar een dierenarts (kosten zijn ten alle tijden voor de eigenaar)
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van te voren af te bellen
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • ziekte
  • prive / familie omstandigheden
  • weeralarm of extreme gladheid
  • Er wordt samen met de eigenaar gekeken naar een gepaste oplossing
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald

Het (sleutel)contract en betalingen

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en retour gebracht kan worden indien u niet thuis bent
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”
 • Per hond wordt er na het intake gesprek een contract aangegaan waarbij zowel uitlaatservice als eigenaar nog specifieke verzoeken vast kan laten leggen
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben
 • Rittenkaarten worden per wandeling afgestempeld door de uitlaatservice
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een rittenkaart
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Dogs in Progress, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond